Itämeri tutuksi

Lyhyt kuvaus
Materiaaleja Itämeri-aiheen käsittelyyn kaikenikäisille.
Asiasanat
Itämeren alue
itämeri
merenalainen maailma
merenrannat
rannat
saaristo
vesien tila
vesistöalueet

Teemarepun materiaalit

picture_as_pdf

Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista

Kirjasen kuusi tarinaa kertovat kuvitteellisesta Itämeren Kaupungista, jossa eletään öljykauden jälkeistä elämää. Kirjanen sisältää tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan
teemoista sekä vihreästä kaupunkisuunnittelusta ja sitä voikin käyttää kestävän elämäntavan ideoiden lähteenä ja ympäristökysymysten pohtimisen virikkeenä. Eniten materiaalista saa irti, jos tutustuu myös lainattavaan näyttelyyn ja tarinavideoihin. Suomenkielisestä kirjasesta on COBWEB-hankkeessa otettu pieni painos, sitä voi tilata Ympäristökoulu Polulta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, muu, näyttely, tilattava materiaali, video
Tekijät Soulanto Marjo, von Boehm Mari, ovaska Matti, Sunikka Johanna, Rintala Elsa, Luukkonen Katri
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: bruttokansantuote, downshiftaus, ekologinen asuminen, ekologinen jalanjälki, ekologinen rakentaminen, ekosysteemi, ekosysteemipalvelut, ekotehokkuus, energia, energiantuotanto, fotosynteesi, haitalliset aineet, hyvinvoinnin mittarit, hyvinvointi, ilmastonmuutos, itämeri, kalakannat, kaupunkisuunnittelu, kemikaalit, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, kohtuullistaminen, kulutus, lohi, luonnonvarat, myrkyt, öljyonnettomuudet, onnellisuus, parabeenit, rehevöityminen, talouskasvu, tarina, tehtävät, työaika, uusiutuvat energialähteet, ympäristömyrkyt, ympäristöpakolaiset, ympäristövaikutukset
picture_as_pdf

Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville

Opaskirja innostaa tutkimaan merenrantoja ja tarjoaa tietoa ja toimintavinkkejä. Samalla se on rantakasvio, lintu- ja kivilajiopas, sen avulla voi opetella Suomenlahden kalat tai vaikkapa kaupunkiympäristön lokkilajit. Ympäristöstään huolehtiva saa tietoa mikroroskaantumisesta ja voi kerrata tietojaan Itämeren valuma-alueesta. Levät, simpukat ja äyriäiset sekä hämmästyttävän kaunis plankton tulevat oppaan avulla tutuiksi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Green Malva, Pajanen Kaisa, Soulanto Marjo
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: ahvenkalat, alkueläimet, alukset, ankeriaat, äyriäiset, ekosysteemit, eläinplankton, eliöt, fladat, geologia, halli (hylkeet), hämähäkkieläimet, hanhet, hankajalkaiset, hauki, hiekkarannat, hyönteiset, hyvinvointi, ilmastonmuutos, itämeri, jää, jääkaudet, joutsenet, käärmeet, kalat, kalliot, kampelakalat, kardinaalimerkit, kasviot, kasviplankton, kasvit, kivet, kivikot, kivilajit, kluuvit, kotilot, kultalevät, kulttuuriympäristö, kuorekalat, laivat, lateraalimerkit, leikit, levät, linnut, lohikalat, lokit, maalajit, matelijat, merenrannat, meret, meriensuojelu, merilinnut, merimerkit, merineulat, merinisäkkäät, muovi, nielulevät, nivelmadot, nokkakalat, norppa, onteloeläimet, panssarilevät, piikkikalat, piilevät, plankton, punalevät, rakennettu ympäristö, rannat, rantakasvillisuus, rantakorvet, rantaniityt, rantatyypit, rataseläimet, retkeily, roskaaminen, ruovikot, rupikonna, ruskolevät, sää, sammakkoeläimet, sammakot, sammaleläimet, särkikalat, sillit, silmälevät, simpukat, simput, sinilevät, solmut, sorsalinnut, suomenlahti, tehtävät, tokot, turskakalat, uusiutuvat energialähteet, valuma-alueet, vesi, vesieläimistö, vesikasvit, vesikirput, vesilisko, viherlevät, yrtit

Suomen rannikon vedenalainen luontopolku valokuvin

Suomen rannikon mittainen merenalainen luontopolku tutustuttaa meren pinnan alaiseen luonnon monimuotoisuuteen, meren ominaispiirteisiin eri alueilla ja Itämeren lajistoon Suomen rannikolla. Materiaaliin kuuluu prezi-esitys ja alakouluille suunnattu ”Ihmeellinen Itämeri” tieto- ja tehtävävihkonen sekä yläkoulujen ja lukion opettajille suunnattu tieto-vihkonen avuksi materiaalin opetuskäytön suunnitteluun.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: sähköiset tehtävät / pelit
Tekijät Green Malva, Halmeenmäki Elisa, Hammar Eeva, Soulanto Marjo, visuaalinen ilme: prezi Muuks creative, oheismateriaalit: Jan Rosström
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: itäinen suomenlahti, itämeren lajisto, itämeri, läntinen suomenlahti, merenkurkku, meret, meriluonnon monimuotoisuus, perämeri, saaristomeri, suomen rannikko, suomenlahti
picture_as_pdf

Itämerisuunnistus WWF polku

Itämeren lajistoa ja suojelua esittelevä 10 tehtävätaulun kokonaisuus, joka sopii teemapäivien ja liikuntareittien ohjelmaksi. Vastaaminen ei vaadi pohjatietoa osallistujilta, sillä kysymykset ovat osin leikkimielisiä tai vastaus on johdettavissa tekstistä tai kuvasta. Tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastauslappupohja-tiedosto sisältää myös oikeat vastaukset. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Tallink Silja oy:n kanssa. Voit tulostaa A3- tai A4 -kokoisena.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: itämeri, kestävä elämäntapa, luonnon monimuotoisuus, ulkona oppiminen

Suuri rantaseikkailu

Suuri rantaseikkailu on alakouluille suunnattu mobiilioppimateriaali, jota käytetään tutkimustehtäviin vesistön rannalla. Materiaali sisältää monipuolisia havainnointi- ja pohdintatehtäviä eri teemoista. Materiaali on laadittu seppo-oppimisalustalle. Se on ladattavissa maksutta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: sähköiset tehtävät / pelit
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: havainnointi, itämeri, järvet, joet, kasvit, lajit, luonnon monimuotoisuus, mobiilipelit, rantakasvillisuus, tutkiva oppiminen, ulkona oppiminen, ulos2017, vesi, vesiensuojelu, vesistöt

Vesistömysteeri

Vesistömysteeri on yläkouluille suunnattu mobiilioppimateriaali, jota käytetään tutkimustehtäviin vesistön rannalla. Materiaali sisältää monipuolisia havainnointi- ja pohdintatehtäviä eri teemoista. Materiaali on laadittu seppo-oppimisalustalle. Se on ladattavissa maksutta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: sähköiset tehtävät / pelit
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: havainnointi, itämeri, järvet, joet, kasvit, lajit, luonnon monimuotoisuus, mobiilipelit, rantakasvillisuus, tutkiva oppiminen, ulkona oppiminen, ulos2017, vesi, vesiensuojelu, vesistöt

Vesiluontokurssi Suuri Sininen

Sivustolla voit tutustua Suomen vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä ja suurimmista niihin kohdistuvista uhkista. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Jokaisen osuuden lopussa on kirjallisuusluettelo, johon on koottu lähteitä syvempää perehtymistä varten.
Materiaali on tehty asiasisällöltään laajaksi, joten viihdyt varmaan sivuston parissa useaan otteeseen.
Siis, sukella tutustumaan vedenalaisen maailman ihmeisiin.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: askartelumateriaali, www-sivusto
Tekijät Nappu Niko, Kostamo Kirsi, Hemmi Anne, Westerbom Mats, Dernjatin Markus
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: harrastajat, harrastajatutkijat, itämeren ekologia, itämeri, järvet, kalat, lajit, levät, luonto -- virkistyskäyttö, luonto ja tiede, luonto-opetus, plankton, selkärangattomat, selkärankaiset, vedenalainen luonto, vesialueet, vesikasvit, vesiluontokurssi, ympäristö- ja luonnontieto, ympäristöarvot, ympäristöongelmat
picture_as_pdf

Vesiluonnon värityskirja

Itämeren vedenalaisen luonnon värityskirja. Tulosta ja väritä. Sähköisessä materiaalissa linkkejä lisämateriaaliin.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, askartelumateriaali
Tekijät Nappu Niko (toim.), Dernjatin Markus, Hemmi Anne, Kostamo Kirsi, Westerbom Mats
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: itämeri, väritys, vedenalainen luonto

Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto

Itämeri-osio sisältää tietoa merenhoidosta, Itämeren suojelusta, sen tilasta ja seurannasta. Osiossa esitellään myös merentutkimusta Suomessa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: itämeren alue, itämeren suojelu, itämeren tila, itämeri, merenalainen maailma, merentutkimus, meri, vesistöjen tila, vesistönkuormitus

Itämeren suojeluvinkit

Itämeren suojeluvinkit- vihko. Mitä minä voin tehdä?

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: muu, vihko, www-sivusto
Tekijät ItämeriViestijät
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: ilmastonmuutos, itämeren alue, itämeren suojelu, itämeri, kulutustottumukset
picture_as_pdf

Itämeren vedenalaiset äänimaisemat

Itämeren vedenalaiseen äänimaisemaan kuuluu alati lisääntyvä melu.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret
Asiasanat: itämeren alue, itämeri, melu, merenalainen maailma