Takaisin hakuun

Itämeri tutuksi

Lyhyt kuvaus
Materiaaleja Itämeri-aiheen käsittelyyn kaikenikäisille.

Teemarepun materiaalit

picture_as_pdf

Vesiluonnon värityskirja

Itämeren vedenalaisen luonnon värityskirja. Tulosta ja väritä. Sähköisessä materiaalissa linkkejä lisämateriaaliin.

Siirry materiaalin sivulle
Tekijät Nappu Niko (toim.), Dernjatin Markus, Hemmi Anne, Kostamo Kirsi, Westerbom Mats
picture_as_pdf

Itämerisuunnistus WWF polku

Itämeren lajistoa ja suojelua esittelevä 10 tehtävätaulun kokonaisuus, joka sopii teemapäivien ja liikuntareittien ohjelmaksi. Vastaaminen ei vaadi pohjatietoa osallistujilta, sillä kysymykset ovat osin leikkimielisiä tai vastaus on johdettavissa tekstistä tai kuvasta. Tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastauslappupohja-tiedosto sisältää myös oikeat vastaukset. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Tallink Silja oy:n kanssa. Voit tulostaa A3- tai A4 -kokoisena.

Siirry materiaalin sivulle

Suomen rannikon vedenalainen luontopolku valokuvin

Suomen rannikon mittainen merenalainen luontopolku tutustuttaa meren pinnan alaiseen luonnon monimuotoisuuteen, meren ominaispiirteisiin eri alueilla ja Itämeren lajistoon Suomen rannikolla. Materiaaliin kuuluu prezi-esitys ja alakouluille suunnattu ”Ihmeellinen Itämeri” tieto- ja tehtävävihkonen sekä yläkoulujen ja lukion opettajille suunnattu tieto-vihkonen avuksi materiaalin opetuskäytön suunnitteluun.

Siirry materiaalin sivulle
Tekijät Green Malva, Halmeenmäki Elisa, Hammar Eeva, Soulanto Marjo, visuaalinen ilme: prezi Muuks creative, oheismateriaalit: Jan Rosström

Vesiluontokurssi Suuri Sininen

Sivustolla voit tutustua Suomen vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä ja suurimmista niihin kohdistuvista uhkista. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Jokaisen osuuden lopussa on kirjallisuusluettelo, johon on koottu lähteitä syvempää perehtymistä varten.
Materiaali on tehty asiasisällöltään laajaksi, joten viihdyt varmaan sivuston parissa useaan otteeseen.
Siis, sukella tutustumaan vedenalaisen maailman ihmeisiin.

Siirry materiaalin sivulle

Samaan aikaan toisaalla - Tarinoita ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista

Kirjasen kuusi tarinaa kertovat kuvitteellisesta Itämeren Kaupungista, jossa eletään öljykauden jälkeistä elämää. Kirjanen sisältää tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan
teemoista sekä vihreästä kaupunkisuunnittelusta ja sitä voikin käyttää kestävän elämäntavan ideoiden lähteenä ja ympäristökysymysten pohtimisen virikkeenä. Eniten materiaalista saa irti, jos tutustuu myös lainattavaan näyttelyyn ja tarinavideoihin. Suomenkielisestä kirjasesta on COBWEB-hankkeessa otettu pieni painos, sitä voi tilata Ympäristökoulu Polulta.

Siirry materiaalin sivulle

Merenranta kutsuu –Tietoa ja luovaa tekemistä Suomenlahden rannalla retkeileville

Opaskirja innostaa tutkimaan merenrantoja ja tarjoaa tietoa ja toimintavinkkejä. Samalla se on rantakasvio, lintu- ja kivilajiopas, sen avulla voi opetella Suomenlahden kalat tai vaikkapa kaupunkiympäristön lokkilajit. Ympäristöstään huolehtiva saa tietoa mikroroskaantumisesta ja voi kerrata tietojaan Itämeren valuma-alueesta. Levät, simpukat ja äyriäiset sekä hämmästyttävän kaunis plankton tulevat oppaan avulla tutuiksi.

Siirry materiaalin sivulle

Ympäristöhallinnon Itämeri-sivusto

Itämeri-osio sisältää tietoa merenhoidosta, Itämeren suojelusta, sen tilasta ja seurannasta. Osiossa esitellään myös merentutkimusta Suomessa.

Siirry materiaalin sivulle

Itämeren vedenalaiset äänimaisemat

Itämeren vedenalaiseen äänimaisemaan kuuluu alati lisääntyvä melu.

Siirry materiaalin sivulle

Itämeren suojeluvinkit

Itämeren suojeluvinkit- vihko. Mitä minä voin tehdä?

Siirry materiaalin sivulle