Ilmastonmuutos 7.-9.lk. WWF:n MOK osa2/2

Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Lyhyt kuvaus
WWF:n monialaiset oppimiskokonaisuudet: Ilmastonmuutoksen teemareppu luokille 7 - 9.
Kuvaus

Eri-ikäiset oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja. Jotta vakava teema ei ajautuisi maailmanlopun maalailuksi, kaikille yhteisenä aktiviteettina kannattaa hyödyntää Hyvien uutisten näyttelyä. Koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tiivistää opettajille suunnattu esitys.

7. luokka: Ilmastonmuutos lautasella. Aiheena ilmastojärjestelmä ja hiilen kierto sekä vastuulliset ruokavalinnat.

8. luokka: Energia ja ilmastonmuutos. Aiheena energiatuotannon ilmastovaikutukset, energiatehokkuus ja energian säästö sekä kestävä liikkuminen.

9. luokka.: Globaali oikeudenmukaisuus. Aiheena ilmastonmuutos ja kestävä kehitys sekä kestävä kulutus.

Asiasanat
ilmasto
ilmastokasvatus
ilmastonmuutos
ilmiö
monialaisuus
ympäristökasvatus

Teemarepun materiaalit

Ilmastonmuutos fysiikan opetuksessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten toimintaan ja luonnonympäristöihin nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Fysiikan osaaminen on keskeistä ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa. Tärkeitä osa-alueita, ovat mm. lämpö- ja sähköoppi ja ilmastoon ja sen muuttumiseen liittyvää tietoa esitetään paljon lukujen ja yksiköiden kautta ja fysiikka oppiaineena on avainasemassa näiden opettamisessa. Fysiikan opettajalla onkin tärkeä rooli ilmastokasvattajana.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri fysiikan näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Sipari Pinja
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: energiajärjestelmät, energiateknologia, fossiiliset polttoaineet, fysiikka, ilmastokasvatus, ilmastonmuokkaus, ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö, kasvihuonekaasut, termodynamiikka

Ilmastonmuutos kemian opetuksessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten toimintaan ja luonnonympäristöihin nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Kemian opetuksessa ilmastonmuutosta pohditaan tutustuttaessa ilmakehän rakenteeseen, kasvihuonekaasujen rakenteeseen ja toimintaan sekä pohdittaessa energiantuotantojärjestelmäämme. Kemian opetus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri kemian näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Sipari Pinja
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: biopolttoaineet, energiajärjestelmät, happamoituminen, hiilen kierto, hiilidioksidi, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö, kemia, petrokemia
picture_as_pdf

Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys

Värikäs ja informatiivinen diaesitys kestävän kehityksen periaatteiden esittelemiseen. Esitys sisältää runsaasti tietoa maailman tilasta ja kestävän elämäntavan ratkaisuista sekä pohdintatehtäviä oppilaille. Liitteenä on myös dia dialta etenevät muistiinpanot, joiden avulla esitys on helppo pitää.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: globaali, ilmasto, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, monimuotoisuus
picture_as_pdf

Pallon paras ruoka -pelikortit

40 korttia, 4-6 pelaajaa, peliaika n. 20 minuuttia

Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, joka olisi sekä ympäristöystävällisin että huomioisi oikeudenmukaisuuden maailmassa. Peli soveltuu parhaiten nuorille, jotka ovat iältään 13-vuotiaista ylöspäin, sekä aikuisille. Peli on julkaistu ensimmäisen kerran 2012 ja kortit on päivitetty vuonna 2018.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: tilattava materiaali
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: biodiversiteetti, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa, luomuruoka, rehevöityminen, ruoka, vastuullisuus
picture_as_pdf

Mihin 1 kWh riittää? -kortit

30 korttia, joissa on jokaisessa kuvattu yhden laitteen käyttöaika 1 kWh:n energiamäärällä. Korttien avulla voidaan pohtia, mitkä laitteet ovat energiasyöppöjä ja miten niiden aiheuttamaa energiankulutusta voi vähentää. Tulostus kaksipuolisena.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: elektroniikka, energia, energiankulutus, energiansäästö, sähkö
picture_as_pdf

Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys

Vuoden 2015–2016 koulukiertueen PowerPoint-esitys, jossa kannustetaan pohtimaan omaa energiankäyttöä. Sisältää värikkäitä kuvia ja havainnollistavia esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: energia, energiankulutus, energiantuotanto, ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa, luonnon monimuotoisuus, uusiutuva energia

Materiaalipaketti yläkoulun ja lukion ilmastokasvatukseen

Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeessa kehitettiin lukuvuoden 2018-2019 aikana paljon ilmastokasvatukseen sopivaa tehtävää ja pohdittavaa, sekä materiaaleja näiden tueksi. Materiaaleja voi hyödyntää eri oppiaineissa. Materiaalit on suunnattu pääosin yläkouluun ja lukioon, mutta soveltuvin osin niitä voi hyödyntää myös isompien alakoulun oppilaiden kanssa. Tässä tehtävät on esitelty siten, että myös ne, jotka eivät päässeet opekoulutuksiimme mukaan, voivat saada harjoituksista kaiken hyödyn irti.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: globaalikasvatus, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos
picture_as_pdf

Hyvien uutisten näyttely

Hyvien uutisten näyttelystä löydät jo toteutuneita, hyviä ympäristöuutisia sekä tulevaisuuden uutisia, joita voimme yhdessä lähteä toteuttamaan. Näyttely haastaa pohtimaan sitä, miten maailmaa muutetaan ja tulevaisuutta tehdään. Uutisiin tutustuttuaan katsoja pääsee äänestämään, millä teoilla hän mieluiten edesauttaa tulevaisuuden hyvien uutisten toteutumista.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Haavisto Antti
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, toivo, uutiset, vaikuttaminen, ympäristökasvatus, ympäristönsuojelu, ympäristöongelmat
picture_as_pdf

Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille

Ilmastonmuutosta käsittelevässä oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja. Koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tiivistää opettajille suunnattu esitys.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, www-sivusto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ilmiö, monialaisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Riittääkö virtaa? -sarjakuvat

Riittääkö virtaa? -sarjakuvat ohjaavat pohtimaan kestävää arkea.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: energia, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa
picture_as_pdf

Naturewatch Ostoksilla

Naturewatch Ostoksilla -tehtävät ovat avuksi, kun haluatte tutkia kestävän kulutuksen mahdollisuuksia ruoka-, vaate- tai lelukaupassa. Materiaalipaketin avulla voitte selvittää kaupan ympäristötoimia, tuotteiden alkuperää sekä hintaa määrittäviä tekijöitä. Paketin loppupäästä löytyvät Vastuullisen kuluttajan testi sekä Kulutustarina maailmalta sopivat joko oppitunnille tai vaikka kotitehtäväksi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline, www-sivusto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: kestävä elämäntapa, kuluttajuus, lelut, ostokset, ruoka, tuotteen elinkaari, vaatteet, vastuullisuus
picture_as_pdf

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ilmastoystävälliset reseptit

Ilmastoystävällisiä reseptejä

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus
picture_as_pdf

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys

Ympäristökasvatusmateriaali vastuullisesta ruuasta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Harjoituksia vastuullisen ruokailun käsittelyyn

Toimintavinkkejä miten käsitellä vastuullisen ruokailun teemaa oppilaiden kanssa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus

Vastuullista ruoka-annosta etsimässä. Diaesitys, jossa esitellään aterioita ja kerrotaan mitä ne sisältävät. Oppilaiden tehtävänä on pohtia kuinka ilmastoystävällinen kukin ateria on ja mistä tämä voisi johtua, sekä miettiä mitä muita tärkeitä näkökulmia kuhunkin ateriaan liittyy.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

10 myyttiä aurinkoenergiasta

Aurinkoenergian tuotantoon Suomen olosuhteissa liittyy paljon myyttejä. Tässä esityksessä pohditaan millä myyteistä on todellisuuspohjaa ja millä ei.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: aurinkoenergia, energia, energiankulutus, energiantuotanto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa, uusiutuva energia
picture_as_pdf

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

WWF:n kokoama joukko kertomuksia ympäristöstä, kestävästä kehityksestä, uhanalaisista lajeista, ihmisistä eri maissa ja heidän mahdollisuuksistaan toimia paremman maailman puolesta. Se sopii niin koulujen aamunavausmateriaaliksi kuin lasten ja nuorten arvokeskustelujen pohjaksi kouluissa ja järjestöissä.
Tarinoihin liittyy keskustelemiseen innostavia toiminnallisia harjoituksia ohjeineen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: arvot, kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus, luonto, uhanalaiset lajit, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti

Tähän tehtäväpakettiin on koottu harjoituksia, joiden avulla tarinakokoelman aiheet heräävät eloon. Mukana on tehtäviä moneen tarpeeseen – muun muassa draamaa, arvokasvatusta, taidetta sekä ulkona tehtäviä harjoituksia. Tehtävien avulla voidaan katsoa elämää uudesta näkökulmasta, työstää tarinakokoelman aiheita, pohtia toimintatapojamme ja tehdä uusia oivalluksia.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Hiltunen, Jaana
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: arvot, draama, draamakasvatus, kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus, luonto, luovat menetelmät, taide- ja kulttuurilähtöiset työmenetelmät, taidekasvatus, tarina, uhanalaiset lajit, ympäristökasvatus

Ilmastoneuvottelut yläkoulussa

Julkaistava materiaali “Ilmastoneuvottelut yläkoulussa, ohje ilmastoneuvotteluiden järjestäjälle” antaa yläkouluikäisten nuorten kanssa toimiville mahdollisuuden valmistella ja järjestää kaksoistunnin mittainen ilmastoneuvottelusimulaatio. Nuoret osallistuvat neuvotteluihin rooliryhmien edustajina. Neuvottelujen tavoitteena on saada sovituksi ilmastosopimus kaksoistunnin loppuun mennessä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Hakala Kerttu, Silkelä Elina
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: ilmastonmuutos, neuvottelutaito, roolipeli, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Vuoden aurinkoisimmat yhtälöt

Valoa matematiikan ja fysiikan tunneille. Laskekaa, kuinka monta aurinkopaneelia tarvitaan juuri teidän koulun katolle.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen luonnonvarojen kestävä käyttö osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka ympäristökasvatuksen oppaat ja käsikirjat
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos luonnon monimuotoisuus sää ja ilmasto
Asiasanat: aurinkoenergia, aurinkopaneelit, uusiutuva energia