Ilmastonmuutos 1.-6.lk. WWF:n MOK osa1/2

Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Lyhyt kuvaus
WWF:n monialaiset oppimiskokonaisuudet: Ilmastonmuutoksen teemareppu luokille 1 - 6.
Kuvaus

Eri-ikäiset oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja. Jotta vakava teema ei ajautuisi maailmanlopun maalailuksi, kaikille yhteisenä aktiviteettina kannattaa hyödyntää Hyvien uutisten näyttelyä. Koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tiivistää opettajille suunnattu esitys.

Luokat 1.-2.: Talvi on tärkeä! Aiheina ilmastonmuutoksesta kärsivät lajit, uhanalaiset lajit sekä energiansäästö.

Luokat 3.-4.: Kestävä arki. Aiheina sää ja ilmasto, koulun ympäristötyö sekä kestävä liikkuminen.

Luokat 5.-6.:Globaali ilmastonmuutos. Aiheina ilmaston muuttuminen eri puolilla maailmaa, ilmastonmuutoksen etiikka, kestävä kulutus sekä oman koulun ilmastoteot.

Asiasanat
ilmasto
ilmastokasvatus
ilmastonmuutos
ilmiö
monialaisuus
ympäristökasvatus

Teemarepun materiaalit

Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen

Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen.

Oppaasta on kaksi eri ikäryhmille suunnattua versiota:
1) Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, sekä
2) Peruskoulun 3.-9. luokille, nuorten vapaa-ajantoimintaan ja toisen asteen opetukseen.

Opas käsittelee elämämme maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä ekologisen että sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, painottaen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista maailmanlaajuisten kysymysten parissa. Ajatuksia herättävien taustatekstien ohella opas tarjoaa runsaasti eri ikäryhmille soveltuvia käytännön toimintavinkkejä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Tekijät Kiminki Iida-Elina, Lappalainen Vilma
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: ekologinen jalanjälki, ekologinen kestävyys, ekosysteemipalvelut, globaalikasvatus, ihmisoikeudet, ilmastonmuutos, kansainvälinen yhteistyö, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, kestävä kulutus, kulttuurinen kestävyys, maailmankansalaisuus, maapallo, monimuotoisuus, osallisuus, sosiaalinen kestävyys, vaikuttaminen, vesijalanjälki, vihreä lippu, yhdenvertaisuus, yhteistyö, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Saimaan kuutti ja lumiukko

Saimaan kuutti ja lumiukko on WWF:n ympäristökasvatusmateriaali erityisesti esikoulujen käyttöön. Markus Majaluoman kirjoittama ja kuvittama hauska satu sopii johdannoksi norppa-aiheeseen.

Materiaaliin kuuluu lisäksi erillinen opettajan opas.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, tilattava materiaali
Tekijät Majaluoma Markus
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: askartelu, esikoulu, ilmastonmuutos, järvet, leikit, luonnontutkimus, saimaannorppa, talvi, uhanalaiset eläimet
picture_as_pdf

Saimaan kuutti ja lumiukko - opettajan opas

Opettajan opas sisältää tehtäviä ja harjoituksia esikoululaisille saimaannorppaan liittyen. Tutkimustehtävillä havainnoidaan luonnon ja ilmaston merkitystä. Liikunnallisilla leikeillä eläydytään norpan elämään. Väritys- ja askartelutehtävissä samoja teemoja työstetään käden taitoja harjoitellen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, tilattava materiaali
Tekijät Aarnio-Linnanvuori Essi, Majaluoma Markus
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: askartelu, esikoulu, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, järvet, leikit, luonnontutkimus, saimaannorppa, uhanalaiset eläimet, ulkona oppiminen
picture_as_pdf

Tutkimusretkellä koulussa

Tutkimusretkellä koulussa -oppimateriaali johdattaa teidät tutustumaan omaan kouluunne ja arvioimaan sen ympäristöystävällisyyttä. Pääsette vaikuttamaan koulunne ympäristöasioihin
ja muuttamaan maailmaa yksi koulu kerrallaan.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Känkänen, Katariina
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: energiansäästö, jätteet, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, koulu, opetussuunnitelma, ruoka, vaikuttaminen, viihtyisyys, ympäristö (järjestelmät), ympäristökansalaisuus
picture_as_pdf

Hyvien uutisten näyttely

Hyvien uutisten näyttelystä löydät jo toteutuneita, hyviä ympäristöuutisia sekä tulevaisuuden uutisia, joita voimme yhdessä lähteä toteuttamaan. Näyttely haastaa pohtimaan sitä, miten maailmaa muutetaan ja tulevaisuutta tehdään. Uutisiin tutustuttuaan katsoja pääsee äänestämään, millä teoilla hän mieluiten edesauttaa tulevaisuuden hyvien uutisten toteutumista.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Haavisto Antti
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, toivo, uutiset, vaikuttaminen, ympäristökasvatus, ympäristönsuojelu, ympäristöongelmat
picture_as_pdf

Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille

Ilmastonmuutosta käsittelevässä oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja. Koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tiivistää opettajille suunnattu esitys.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, www-sivusto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ilmiö, monialaisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Naturewatch Talvella

Naturewatch Talvella -tehtävät auttavat tutustumaan Suomen talveen ja sen merkitykseen luonnossa. Talvitutkimuksissa tarkastellaan eri eliöryhmien tapoja sopeutua talveen, tutkitaan talvista säätä sekä lunta ja tarkkaillaan myös ihmisiä talvella. Tehtävät on suunniteltu alakoululaisille.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline, www-sivusto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: ilmasto, lumi, pakkanen, sopeutuminen kylmään, talvi, vuodenajat
picture_as_pdf

Riittääkö virtaa? -sarjakuvat

Riittääkö virtaa? -sarjakuvat ohjaavat pohtimaan kestävää arkea.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: energia, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa
picture_as_pdf

Naturewatch Ostoksilla

Naturewatch Ostoksilla -tehtävät ovat avuksi, kun haluatte tutkia kestävän kulutuksen mahdollisuuksia ruoka-, vaate- tai lelukaupassa. Materiaalipaketin avulla voitte selvittää kaupan ympäristötoimia, tuotteiden alkuperää sekä hintaa määrittäviä tekijöitä. Paketin loppupäästä löytyvät Vastuullisen kuluttajan testi sekä Kulutustarina maailmalta sopivat joko oppitunnille tai vaikka kotitehtäväksi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline, www-sivusto
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: kestävä elämäntapa, kuluttajuus, lelut, ostokset, ruoka, tuotteen elinkaari, vaatteet, vastuullisuus
picture_as_pdf

Tiedepaukku: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa pohjoisiin alueisiin?

Turun yliopiston Tiedepaukku- tiimin tekemällä videolla kerrotaan, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa pohjoisiin alueisiin. Tiimi vierailee Utsjoella Turun yliopiston Lapin tutkimuslaitos Kevolla, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, lajien sopeutuminen, lämpeneminen, sopeutuminen (ympäristöön)
picture_as_pdf

Kaiken maailman eväät -oppitunti

Toiminnallinen oppitunti vastuullisesta ruoasta. Esityksessä tutustutaan neljän esimerkkitarinan avulla ruuantuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja pohditaan omia mahdollisuuksiamme toimia. Esityksen lisäksi oppituntiin kuuluu esityksen muistiinpanot sekä erilaisia harjoituksia teemaan liittyen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, diasarja
Kestävä kehitys asuminen energia ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kestävä elämäntapa liikkuminen osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos sää ja ilmasto vuodenajat
Asiasanat: biodiversiteetti, globaalikasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus, ympäristökasvatus