Ihmeellinen ihminen

Materiaalin julkaisija
Lyhyt kuvaus
Ihmeellinen ihminen -koulutuksessa esiteltyjä materiaaleja sekä muuta aihetta tukevaa materiaalia Syklin ja WWF:n tuottamana.
Asiasanat
ihminen
ilmastonmuutos
kestävä kehitys
lajikortit
ruoka

Teemarepun materiaalit

picture_as_pdf

Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet

Teoriaa ja käytäntöä oppilaiden osallisuuden tukemisesta koulussa ja yhteistyössä koulun ulkopuolelle. Lasten ja nuorten osallisuus opetuksessa, koulun toimintakulttuurissa ja omassa lähiympäristössä toimimisessa ovat uuden opetussuunnitelman kulmakiviä. Mutta miten tuota osallisuutta ja omistajuutta tuetaan ja vahvistetaan? Miten tuoda ympäröivä yhteiskunta kouluun ja avata koulun ovet maailmaan? Miten tukea lasten ja nuorten ympäristökansalaisuutta tässä ja nyt?

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja
Tekijät Koskinen Sanna
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: osallisuus, ulos2017, ympäristökansalaisuus
picture_as_pdf

Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys

Värikäs ja informatiivinen diaesitys kestävän kehityksen periaatteiden esittelemiseen. Esitys sisältää runsaasti tietoa maailman tilasta ja kestävän elämäntavan ratkaisuista sekä pohdintatehtäviä oppilaille. Liitteenä on myös dia dialta etenevät muistiinpanot, joiden avulla esitys on helppo pitää.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: globaali, ilmasto, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, monimuotoisuus
picture_as_pdf

Lajikortit_selkärangattomat

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: hyönteiset, lajinmääritys, lajintuntemus, lajit, luonnontutkimus, selkärangattomat
picture_as_pdf

Lajikortit_matelijat

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: käärmeet, lajinmääritys, lajirikkaus, lajit, luonnon monimuotoisuus, luonnoneläimet, luonnontutkimus, matelijat, sammakkoeläimet
picture_as_pdf

Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: jäkälät, kasvinnimet, kasvit, lajien suojelu, lajinmääritys, lajintuntemus, luonnontuntemus, luonnontutkimus, monimuotoisuus, sammalet, sienet
picture_as_pdf

Lajikortit_linnut

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: artbestämning, arter, fågelskådning, fåglar, lajinmääritys, lajintuntemus, lajit, linnut, lintuharrastus, luonnon monimuotoisuus, luonnon tuntemus, luonnontutkimus
picture_as_pdf

Lajikortit_nisäkkäät

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: eläimet, lajinmääritys, lajintuntemus, lajit, luonnon monimuotoisuus, luonnontuntemus, luonnontutkimus, nisäkkäät
picture_as_pdf

Vinkkejä lajikorttien käyttöön

Vinkit on tarkoitettu #ulkoluokka -hankkeen lajikorttien käyttöön.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: kasvit, lajikortit, lajit, leikki, linnut, matelijat, nisäkkäät, puut, selkärangattomat

Pelissä yhteinen kaupunki! – videosarja kestävästä kaupunkisuunnittelusta ja osallisuudesta

Materiaali koostuu videosarjasta, jossa tutustutaan kaupunkiympäristön ja -suunnittelun eri näkökulmiin ja osallistumisen mahdollisuuksiin omassa elinympäristössä. Videot on jaettu kuuteen aihealueeseen; kaupunkisuunnittelu, liikkuminen, kaupunkiluonto, kulttuuriympäristö, osallisuus sekä tulevaisuuden kaupungit.

Videoita voidaan hyödyntää Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajan tukena tai yksittäisinä tiedonlähteinä. Videot on suunnattu etenkin nuorille ja nuorille aikuisille. Niitä voivat hyödyntää työssään esim. koulut, nuorisotyöntekijät, kulttuuriympäristö-, ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatuksen toimijat sekä kaupunkisuunnittelijat.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: opetusväline, sähköiset tehtävät / pelit, video, www-sivusto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: älykäs suunnittelu, arkkitehtuuri, asuinympäristö, kaupungistuminen, kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, kulttuuriympäristö, kulttuuriympäristökasvatus, liikkuminen, luonto, nuoret, osallisuus, päätöksenteko, tulevaisuus, ympäristö, ympäristöaktivismi
picture_as_pdf

Pallon paras ruoka -pelikortit

40 korttia, 4-6 pelaajaa, peliaika n. 20 minuuttia

Pelissä etsitään vastuullisinta ruoka-annosta, joka olisi sekä ympäristöystävällisin että huomioisi oikeudenmukaisuuden maailmassa. Peli soveltuu parhaiten nuorille, jotka ovat iältään 13-vuotiaista ylöspäin, sekä aikuisille. Peli on julkaistu ensimmäisen kerran 2012 ja kortit on päivitetty vuonna 2018.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: tilattava materiaali
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: biodiversiteetti, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa, luomuruoka, rehevöityminen, ruoka, vastuullisuus
picture_as_pdf

Tutkimusretkellä koulussa

Tutkimusretkellä koulussa -oppimateriaali johdattaa teidät tutustumaan omaan kouluunne ja arvioimaan sen ympäristöystävällisyyttä. Pääsette vaikuttamaan koulunne ympäristöasioihin
ja muuttamaan maailmaa yksi koulu kerrallaan.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Känkänen, Katariina
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: energiansäästö, jätteet, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, koulu, opetussuunnitelma, ruoka, vaikuttaminen, viihtyisyys, ympäristö (järjestelmät), ympäristökansalaisuus
picture_as_pdf

Mihin 1 kWh riittää? -kortit

30 korttia, joissa on jokaisessa kuvattu yhden laitteen käyttöaika 1 kWh:n energiamäärällä. Korttien avulla voidaan pohtia, mitkä laitteet ovat energiasyöppöjä ja miten niiden aiheuttamaa energiankulutusta voi vähentää. Tulostus kaksipuolisena.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: elektroniikka, energia, energiankulutus, energiansäästö, sähkö
picture_as_pdf

Earth Hour - tehtäviä oppitunneille

Ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta käsitteleviä tehtäviä, jotka sopivat pidettäväksi Earth Hour -viikolla maaliskuun lopussa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: äänite, asiakirjatiedosto, diasarja
Tekijät Emma Kurenlahti ja Siiri Jaakkola
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: earth hour, ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa, luonnon monimuotoisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys

Vuoden 2015–2016 koulukiertueen PowerPoint-esitys, jossa kannustetaan pohtimaan omaa energiankäyttöä. Sisältää värikkäitä kuvia ja havainnollistavia esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: energia, energiankulutus, energiantuotanto, ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa, luonnon monimuotoisuus, uusiutuva energia
picture_as_pdf

Hyvien uutisten näyttely

Hyvien uutisten näyttelystä löydät jo toteutuneita, hyviä ympäristöuutisia sekä tulevaisuuden uutisia, joita voimme yhdessä lähteä toteuttamaan. Näyttely haastaa pohtimaan sitä, miten maailmaa muutetaan ja tulevaisuutta tehdään. Uutisiin tutustuttuaan katsoja pääsee äänestämään, millä teoilla hän mieluiten edesauttaa tulevaisuuden hyvien uutisten toteutumista.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Haavisto Antti
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, luonnonsuojelu, toivo, uutiset, vaikuttaminen, ympäristökasvatus, ympäristönsuojelu, ympäristöongelmat
picture_as_pdf

Ilmastonmuutos monialaisesti -esitys opettajille

Ilmastonmuutosta käsittelevässä oppimiskokonaisuudessa eri-ikäiset oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta ja harjoittelevat ikäryhmälleen sopivia taitoja. Koko monialaisen oppimiskokonaisuuden tiivistää opettajille suunnattu esitys.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, www-sivusto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ilmiö, monialaisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Riittääkö virtaa? -sarjakuvat

Riittääkö virtaa? -sarjakuvat ohjaavat pohtimaan kestävää arkea.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: energia, ilmastonmuutos, kestävä elämäntapa
picture_as_pdf

Naturewatch Ostoksilla

Naturewatch Ostoksilla -tehtävät ovat avuksi, kun haluatte tutkia kestävän kulutuksen mahdollisuuksia ruoka-, vaate- tai lelukaupassa. Materiaalipaketin avulla voitte selvittää kaupan ympäristötoimia, tuotteiden alkuperää sekä hintaa määrittäviä tekijöitä. Paketin loppupäästä löytyvät Vastuullisen kuluttajan testi sekä Kulutustarina maailmalta sopivat joko oppitunnille tai vaikka kotitehtäväksi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline, www-sivusto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: kestävä elämäntapa, kuluttajuus, lelut, ostokset, ruoka, tuotteen elinkaari, vaatteet, vastuullisuus
picture_as_pdf

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ilmastoystävälliset reseptit

Ilmastoystävällisiä reseptejä

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus
picture_as_pdf

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: -esitys

Ympäristökasvatusmateriaali vastuullisesta ruuasta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Harjoituksia vastuullisen ruokailun käsittelyyn

Toimintavinkkejä miten käsitellä vastuullisen ruokailun teemaa oppilaiden kanssa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Voiko maailmaa muuttaa syömällä: Ruoka-annos-harjoitus

Vastuullista ruoka-annosta etsimässä. Diaesitys, jossa esitellään aterioita ja kerrotaan mitä ne sisältävät. Oppilaiden tehtävänä on pohtia kuinka ilmastoystävällinen kukin ateria on ja mistä tämä voisi johtua, sekä miettiä mitä muita tärkeitä näkökulmia kuhunkin ateriaan liittyy.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

WWF:n kokoama joukko kertomuksia ympäristöstä, kestävästä kehityksestä, uhanalaisista lajeista, ihmisistä eri maissa ja heidän mahdollisuuksistaan toimia paremman maailman puolesta. Se sopii niin koulujen aamunavausmateriaaliksi kuin lasten ja nuorten arvokeskustelujen pohjaksi kouluissa ja järjestöissä.
Tarinoihin liittyy keskustelemiseen innostavia toiminnallisia harjoituksia ohjeineen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: arvot, kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus, luonto, uhanalaiset lajit, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Tarinoita muuttuvalta planeetalta - tehtäväpaketti

Tähän tehtäväpakettiin on koottu harjoituksia, joiden avulla tarinakokoelman aiheet heräävät eloon. Mukana on tehtäviä moneen tarpeeseen – muun muassa draamaa, arvokasvatusta, taidetta sekä ulkona tehtäviä harjoituksia. Tehtävien avulla voidaan katsoa elämää uudesta näkökulmasta, työstää tarinakokoelman aiheita, pohtia toimintatapojamme ja tehdä uusia oivalluksia.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Hiltunen, Jaana
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: arvot, draama, draamakasvatus, kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus, luonto, luovat menetelmät, taide- ja kulttuurilähtöiset työmenetelmät, taidekasvatus, tarina, uhanalaiset lajit, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Kaiken maailman eväät -oppitunti

Toiminnallinen oppitunti vastuullisesta ruoasta. Esityksessä tutustutaan neljän esimerkkitarinan avulla ruuantuotannon ja -kulutuksen ympäristövaikutuksiin ja pohditaan omia mahdollisuuksiamme toimia. Esityksen lisäksi oppituntiin kuuluu esityksen muistiinpanot sekä erilaisia harjoituksia teemaan liittyen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, diasarja
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: biodiversiteetti, globaalikasvatus, ilmastonmuutos, ruoka, vastuullisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi

Tervetuloa vastuullisen ruuan maailmaan! Käytössäsi oleva vihko on suunniteltu oppilaiden itsenäiseen käyttöön, joten he voivat tutustua siihen vapaa-ajallaan tai kotitehtävinä yhdessä vanhempien kanssa. Oppituntikäytössä vihkon teemoja voi käsitellä WWF:n nettisivuilta löytyvien oheisoppimateriaalien ja tämän opettajanmateriaalin vinkkien avulla. Ruokavihko soveltuu kaikille luku- ja kirjoitustaitoisille alakoululaisille, kaikkein pienimmille soveltaen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: kasvisruokavalio, kestävä elämäntapa, ruoka, ruuan tuotanto, terveellinen ruokavalio, vastuullisuus, ympäristövastuullisuus

WWF:n ruokaopas

WWF:n julkaisemat ympäristöystävälliset ruokavinkit. Opas sisältää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä reseptejä, ohjeita ruokahävikin vähentämiseen, WWF:n Kalaoppaan sekä WWF:n Lihaoppaan.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: ilmastonmuutos, kasvisruokavalio, ruoka, ruokahävikki, ympäristövaikutukset, ympäristöystävällisyys
picture_as_pdf

Maailma lautasella -ruokaopas

Maailma lautasella ruokaopas esittelee ruokateemaa globaalista näkökulmasta ja antaa selkeitä vinkkejä vastuulliseen ruokailuun.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys energia kestävä elämäntapa kestävyyden mittarit osallisuus ja vaikuttamisen taidot ruoka
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, kestävä elämäntapa, kulttuuriympäristö, ruoka