Tillbaka till sökning

Virran pyörteissä – tutustu virtavesien elämään

Kort beskrivning
Tutustu materiaalien avulla virtavesien elämään. Retkikohteeksi käy vaikka lähipuro tai pellon viereinen oja.

Tema ryggsäcksmaterial

Löydä Virran ihme

Laho metsä on elämys materiaalin virtavesi versio. Materiaalissa tutkitaan virtavesien monimuotoisuutta. Se on suunniteltu 5-6-luokkalaisille, mutta sen voi soveltaa monille luokka-asteille. Harjoituskokonaisuudessa on 5 harjoitusta ja lajikortteja sekä maisematauluja ja virtavesien kunnostustieto-osioita. Materiaali on värikäs ja monipuolinen ja siitä voi käyttää vain osia.

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: läromedel, www-sida
Författarna Milla Tuormaa + Suomen luonnonsuojeluliiton luontokasvatusvaliokunta(Maiju Puranen, Merja Rikala, Soile Kallinen, Jaana Hiltunen)

TUNNISTUSKORTIT – Tutustu vesien pohjaeläimiin ja muihin selkärangattomiin

Pohjaeläimet ovat merkittävä osa virtavesien ekosysteemiä ja kalojen tärkeää ravintoa. Suurin ja monipuolisin pohjaeläinryhmä on hyönteisten toukat, joista monet ovat aikuisena rantojen tuttuja lentäjiä, kuten sudenkorennot ja hyttyset. Simpukat, kotilot ja äyriäiset viettävät koko elämänsä vedessä.

Gå till materialsidan

VIDEO [2:24]: Jokiekosysteemi ja pohjaeläimet

Mikä muodostaa jokiekosysteemin ja mikä ruokkii sitä? Mikä rooli pohjaeläimillä on virtavesissä? Millaisia ominaisuuksia eliöt tarvitsevat, jottei virta vie niitä mukanaan? Katso video niin tiedät enemmän!

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: video
Författarna Saari Sanna, Skippari Sirpa

VIDEO [2:57]: Miten vaikutamme vesistöihin? – Valuma-alue

Miten valuma-alueen maaperän laatu ja maankäyttö vaikuttavat vesistön tilaan? Mitkä ihmisen toiminnat kuormittavat vesistöjä? Miten kuormitusta voidaan vähentää? Katso video niin tiedät enemmän!

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: video
Författarna Saari Sanna, Haimi Pauli, Lastumäki Ilkka

VIDEO [2:35]: Millaiset elinolot? – Vedenlaatu

Mitkä veden laadun tekijät tekevät vesistön sopivaksi elinympäristöksi eliöille? Vesieliöt ovat sopeutuneet elämään tietynlaisissa vesissä. Mikä voi muuttaa vesien laatua ja miten muutoksia seurataan? Katso video niin tiedät enemmän!

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: video
Författarna Saari Sanna, Haimi Pauli, Silander Jari, Vuolio Kristiina

Vesireppu - välineet vesistön tutkimiseen

Vesireppu 2021 sisältää välineet ja ohjeet, joiden avulla lähivesistön tutkiminen on helppoa ja hauskaa. Mitä näkösyvyys kertoo vesistön tilasta? Löytyykö vedestä sinilevää ja olisiko siellä turvallista uida? Entä miltä näyttää veden happitilanne?

Vesirepun tarkoituksena on kiinnostaa lapsia ympäristön tilasta ja oman lähivesistön tilasta. Vesirepun avulla voidaan tutkia seuraavia asioita:

lämpötilaa (vesilämpömittari)
näkösyvyyttä (Secchi-levy)
sinilevätilannetta
sameutta (World Water Monitoring Challenge -purkki, tarra ja sameusasteikko)
happipitoisuutta (testiputki,DO-tabletti, väriasteikko)
fosfori- ja typpipitoisuutta vedessä

Gå till materialsidan

Lähivedet tutuksi

Nyt on aika vaihtaa koulureppu vesireppuun! Innostamme opettajia johdattamaan yläkoulun ja lukion oppilaat tutkimaan erilaisia lähivesiä. Käytäntö on paras opettaja. Maastoretkellä teoriaoppi yhdistyy luontohavaintoihin koulukavereiden avittamana.
Lähivedet tutuksi -oppimiskokonaisuus tarjoaa muun muassa ohjeita, aihetta syventäviä videoita ja joukon tehtäviä ratkottavaksi – luokassa ja ulkona. Evästämme maastoretkelle ja pohdimme ekosysteemin moninaisia vuorovaikutuksia, unohtamatta ihmisen suhdetta muuhun luontoon. Heittelemme idean ituja myös teemaviikon oppiainekirjoon.

Gå till materialsidan