Takaisin hakuun

Luonto- ja ympäristökoulutoimintaa

Lyhyt kuvaus
Luonto- tai ympäristökoulutoiminta on lapsi- ja nuorisoryhmille tarjottavia ohjelmapalveluita, joiden tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää tulevaisuutta.
Kuvaus

Luonto- ja ympäristökoulutoiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin ja tukee niissä asetettuja kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteita. Oppiminen on monialaista, elämyksellistä ja tutkivaa. Oppimisympäristönä on luonto tai muu toiminnallisen oppimisen mahdollistava ympäristö. Luonto- tai ympäristökoulupäivä toimii myös erinomaisena täydennyskoulutuksena ryhmänsä kanssa toimintaan osallistuvalle opettajalle tai kasvattajalle, joka saa päivän aikana malleja ja vinkkejä ulko-opetuksen toteuttamiseen.

Linkki palveluun
http://www.villaelba.fi
Palvelun osoite
Sannanrannantie 60, Kokkola
Palvelun sähköposti
Kieli