Takaisin hakuun

Luonto- ja ympäristökoulutoimintaa

Palvelun järjestäjä
Kuvaus

Luonto- tai ympäristökoulutoiminta on lapsi- ja nuorisoryhmille tarjottavia ohjelmapalveluita, joiden tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Ohjelmakokonaisuudet kestävät vähintään tunnin, yleisimmin useamman tunnin kerrallaan. Ohjelmapalveluihin voi osallistua haun tai ilmoittautumisen kautta, eli toiminta on suunnattu laajemmalle alueelle kuin esimerkiksi yhdelle koululle.

Luonto- ja ympäristökoulutoiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin ja tukee niissä asetettuja kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteita. Oppiminen on monialaista, elämyksellistä ja tutkivaa. Oppimisympäristönä on luonto tai muu toiminnallisen oppimisen mahdollistava ympäristö kuten museo tai luontokeskus. Luonto- tai ympäristökoulupäivä toimii myös erinomaisena täydennyskoulutuksena ryhmänsä kanssa toimintaan osallistuvalle opettajalle tai kasvattajalle, joka saa päivän aikana malleja ja vinkkejä ulko-opetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen.

Osana toimintaa järjestetään lisäksi koulutuksia opettajille ja kasvattajille esimerkiksi ulkona oppimisesta, ympäristökasvatuksesta ja kestävän kehityksen teemoista sekä tuetaan kouluja ja päiväkoteja kestävän kehityksen työssä.

Palvelun osoite
Karhunkierros 150, Ähtäri 63700
Kieli