Takaisin hakuun

Luonto- ja ympäristökasvatusta tukevaa toimintaa

Palvelun järjestäjä
Lyhyt kuvaus
Luontokeskuksen pysyvä näyttely kertoo Kolin ainutlaatuisesta geologiasta, luonnosta, historiasta sekä kulttuuriperinnöstä ja muodostaa luokkaretkelle hyvän pohjan. Ukon aulatilojen Retkipisteessä voi myös hioa kestävän retkeilyn perustaitoja ja -tietoja.
Kuvaus

Luonto- tai ympäristökoulutoiminta on lapsi- ja nuorisoryhmille tarjottavia ohjelmapalveluita, joiden tavoitteena on edistää ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Ohjelmakokonaisuudet kestävät vähintään tunnin, yleisimmin useamman tunnin kerrallaan. Ohjelmapalveluihin voi osallistua haun tai ilmoittautumisen kautta, eli toiminta on suunnattu laajemmalle alueelle kuin esimerkiksi yhdelle koululle.

Luonto- ja ympäristökoulutoiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin ja tukee niissä asetettuja kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteita. Oppiminen on monialaista, elämyksellistä ja tutkivaa. Oppimisympäristönä on luonto tai muu toiminnallisen oppimisen mahdollistava ympäristö kuten museo tai luontokeskus. Luonto- tai ympäristökoulupäivä toimii myös erinomaisena täydennyskoulutuksena ryhmänsä kanssa toimintaan osallistuvalle opettajalle tai kasvattajalle, joka saa päivän aikana malleja ja vinkkejä ulko-opetuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen.

Osana toimintaa järjestetään lisäksi koulutuksia opettajille ja kasvattajille esimerkiksi ulkona oppimisesta, ympäristökasvatuksesta ja kestävän kehityksen teemoista sekä tuetaan kouluja ja päiväkoteja kestävän kehityksen työssä.

Palvelun osoite
Ylä-Kolintie 39, Koli
Palvelun sähköposti
Kieli