Materiaalin julkaisija
Tekijät
SYKE, Kuva: Erika Varkonyi
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus

Virtuaalikuva hulevesien luonnonmukaisesta hallinnasta kaupunkialueella. Kuvan eri kohtia klikkaamalla aukeaa pieniä animaatioita erilaisista viherrakennelmista ja niiden vaikutuksista hulevesien kulkeutumiseen.

Virtuaalikuvaan suunnattu tehtävä (yhdistä hulevesienhallintakeino ja kuva, suunnittele viherrakennelma ja pohdi miten se hyödyttää hulevesien hallinnassa) löytyy liitemateriaalien linkin takaa Hulevedet-oppimiskokonaisuudesta s.32-33 (mallivastauksineen ja openohjeineen) s.44-45 oppilaan versio.

Asiasanat
EDUWATER-hanke
hulevesi
kaupunkialueet
lähivedet
vihersuunnittelu (maisemasuunnittelu)
Julkaisumuoto
  • Sähköiset tehtävät / pelit
Kieli
  • suomi