Takaisin hakuun
picture_as_pdf

Vihreä tehdas

Liitemateriaalit
Materiaalin julkaisija
Kuvaus

Työn tavoitteena on tutkia teollisuudessa syntyvän
rikkidioksidin vaikutusta ympäristöön sekä pohtia keinoja
rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi mikro­ tai
semimikrovälineitä käyttäen.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin