Materiaalin julkaisija
Tekijät
Sipari Pinja
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus

Puhdas, makea vesi on arvokas luonnonvara ja elämän perusehto – kaikki elävät eliöt tarvitsevat sitä pysyäkseen hengissä. Vesivaroja tarvitaan juomaveden lisäksi muun muassa maatalouteen, energiantuotantoon, teollisiin prosesseihin, kuljetukseen ja virkistykseen. Tilavuudeltaan vesi on ylivoimaisesti eniten käytetty luonnonvaramme. Veden riittävyyteen ja laatuun liittyvät kysymykset koskettavat maanviljelyä ja ruoantuotantoa läheisesti. Tässä tekstissä käsitelläänkin monelta kantilta vesiensuojelun ja ruoantuotannon yhteisiä ongelmakohtia, sekä toimia joilla näitä ongelmia voidaan maataloudessa ratkaista.

Asiasanat
ilmastonmuutos
kastelujärjestelmät
maanviljely
maatalous
puutarha
rehevöityminen
ruoka
vesijalanjälki
vesistöjen tila
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi