Takaisin hakuun

Välke- ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän arkisto: Tiedotteet ja kannanotot

Kuvaus

Uudenmaan ELY-keskus on asettanut Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän 29.4.2019. VÄLKE-ryhmäksi nimetty yhteistyöryhmä on toiminut vuodesta 2011 alkaen ja on nyt uudelleen nimetty kolmivuotiskaudeksi 2019-2021. Ryhmässä on edustajat 19 eri organisaatiosta.

Toiminnan tavoitteena on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla. Tavoitteena on edistää verkostoitumista myös laajemman yhteistyöverkoston voimin.

Syksyllä 2013 toteutettiin kysely koskien ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden nykytilaa Uudellamaalla.

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin