Välke-verkoston yhteistyöseminaarit: Seminaari 3.12.2009: ”Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä!”

Julkaisuvuosi
2009
Kuvaus

Yhteistyöseminaarin pääteemana oli ympäristövastuullisuuden lisääminen yhteistyössä. Alustukset käsittelivät mm. yhteistyötä yhteiskunnan voimavarana sekä verkostoja yhteistyön edistäjinä.
Seminaari kokosi yhteen 65 ympäristövastuullisuuden lisääjää Uudeltamaalta. Seminaarissa oli edustajia mm. alueen luontokouluista, kuntien ympäristötoimistoista, aluehallinnosta, yrityksistä, kouluista ja oppilaitoksista sekä useista järjestöistä.

Asiasanat
osaamispankki
uusimaa
välke
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi