Materiaalin julkaisija
Tekijät
Sipari Pinja
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus

Taide ja sen erilaiset työskentelytavat tarjoavat hyvin monenlaisia mahdollisuuksia toimia ympäristökasvatuksen tukena. Niin kuvataiteen erilaiset suuntaukset, musiikki- ja äänitaide, kuin tanssi- ja liiketaidekin ovat myös käsitelleet puutarha-aihetta monipuolisesti. Seuraavassa tekstissä annetaan näkökulmia taideperustaiden ympäristökasvatuksen mahdollisuuksista puutarhakasvatuksessa.

Asiasanat
kuvataidekasvatus
puutarha
puutarhakasvatus
taide
tunne
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi