picture_as_pdf

Tiedekerho: sään havainnointi

Materiaalin julkaisija
Tekijät
Kesler Merike
Julkaisuvuosi
2006
Kuvaus

Sää –kerhossa perehdytään sään havainnointiin askartelemalla säänhavainnointi laitteita. Materiaalissa on esitetty kuuden kerhokerran (á 1 tunti) sisältöjä. Jokaisella kerhokerralla rakennetaan jokin sään havainnointia helpottava laite. Sen lisäksi on esitetty muutamia ideoita tai pohdintakysymyksiä edesauttamaan keskustelua kerhotunnin aikana. Tarkkaa luokka-astetta ei ole määritelty – ohjaaja voi töitä soveltaen käyttää niitä kaikenikäisille. Vaikka useat työohjeet ovatkin helppoja, ne on tarkoitettu ohjaajien käyttöön.

Asiasanat
ajanmittaus
eläimet
havainnointi
ilmankosteus
ilmanpaine
ilmapuntarit
ilmasto
kasvit
kerhot
kerhotoiminta
kosteusmittarit
lämpömittarit
lämpötila
puntarit
sää
säähavainnot
tuuli
tuulimittarit
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi