Materiaalin julkaisija
Tekijät
Kesler Merike, Mikkola Hanna-Kaisa
Julkaisuvuosi
2006
Kuvaus

Mikrobiologian kerhossa tutustutaan pieneliöihin käytännön tehtävien kautta. Kerhossa on esitetty viiden kerhokerran (á 1,5 tuntia) sisältöjä. Kerhokerrat sisältävät kokeellisia tehtäviä, taustateoriaa ja keskusteluideoita. Mikrobiologian kerhokerrat sisältävät usein kasvatuskokeita, jotka vaativat onnistuakseen aikaa. Suositeltava kerhokertojen väli voisi olla yksi viikko tai vähintään 3-4 päivää. Tarkkaa luokka-astetta ei ole määritelty – ohjaaja voi töitä soveltaen käyttää niitä kaikenikäisille. Vaikka useat työohjeet ovatkin helppoja, ne on tarkoitettu ohjaajien käyttöön.

Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi