Materiaalin julkaisija
Tekijät
Suomen Metsäyhdistys, julisteen ja vihkon kuvat Heikki Kiuru
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus

Talousmetsän kierto -oppimateriaali koostuu julisteesta, siihen liittyvästä tehtävävihkosta sekä powerpoint-esityksestä. Ppt-esitys kertoo, miten talousmetsiä hoidetaan ja mitä tuotteita puusta tehdään. Kertomus on laadittu niin suppeaksi, että se voidaan käsitellä yhden oppitunnin aikana.

Julisteessa on kuvattuna metsän elinkaaren lisäksi mm. eri metsänhoitotoimenpiteitä, metsänkäyttömuotoja, metsästä saatavia tuotteita, fotosynteesi ja hiilen varastoituminen puuhun. Se soveltuu opetuksen tueksi metsäasioita käsiteltäessä. Siihen liittyy myös tehtävävihkonen.

Julisteen voi tilata osoitteessa: https://www.lyyti.in/Tilauslomake

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • Diasarja
  • Video
Kieli
  • ruotsi
  • suomi