picture_as_pdf

Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa

Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus

Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa-julkaisussa kerrotaan mitä maailmanperintökasvatus on, miksi se on tärkeää, mitkä ovat sen tavoitteet ja kuinka toteuttaa sitä käytännössä. Maailmanperintökasvatus on maailmanperintökohteisiin liittyvien arvojen, tietojen ja taitojen välittämistä. Maailmanperintökasvatuksen avulla oppilaille kerrotaan ihmiskunnan yhteisestä luonnon- ja kulttuuriperinnöstä. Sen avulla myös kannustetaan lapsia ja nuoria suojelemaan yhteistä perintöämme.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • Tilattava materiaali
Kieli
  • ruotsi
  • suomi