Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2009
Kuvaus

Sivusto ja video kertovat Suomen suotyypeistä. Karkeasti jaoteltuna suot voidaan jakaa puustoisiin soihin ja puuttomiin avosoihin ja nämä edelleen rämeisiin, korpiin, nevoihin, lettoihin, luhtiin ja lähteikköihin.

Asiasanat
avosuot
kasvupaikat
korvet
letot
luhtasuot
nevat
rämeet
suot
suotyypit
Julkaisumuoto
  • Sähköiset tehtävät / pelit
  • Video
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi