picture_as_pdf

Siida - koululaistehtäviä

Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2010
Kuvaus

Siida on Inarin saamelaismuseon ja Ylä-Lapin luontokeskuksen yhteinen rakennus Inarin kirkonkylällä. Siidan näyttelyt kertovat, kuinka saamelainen alkuperäiskansa ja
pohjoisen luonto ovat sopeutuneet elämään äärirajoilla. Perusnäyttelyiden tehtävämateriaali on jaettu teemoittain: vuoden kierto, eliöiden sopeutuminen pohjoiseen, lumi, metsä ja lisääntyminen. Miellekartat ovat erityisesti opettajien työkaluja, joista voi muokata tehtäviä esimerkiksi ryhmätöihin. Tehtäviä laadittaessa on
pyritty huomioimaan sekä saamelaisalueen omat koululaiset että kauempaa tulevat vieraat.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi