picture_as_pdf

Seitsemisen saloille - Opettajan opas

Materiaalin julkaisija
Tekijät
Keskinen Anssi, Paavola Sirkku, Peltonen Tuula, Pilke Elina, Tuormaa Milla, Nieminen Timo, Saarinen Pauliina
Julkaisuvuosi
2011
Kuvaus

Seitsemisen saloille -materiaali on tehty Seitsemisen kansallispuistoon retkelle tulevia opettajia, kasvattajia ja muita lapsiryhmien ohjaajia varten. Materiaali auttaa suunnittelemaan monipuolisia luontoretkiä Seitsemiseen. Julkaisussa on esitelty mm. Seitsemisen aluetta, sen luontoa, ihmisen alueelle jättämiä jälkiä sekä luontokeskuksen tomintaa. Lisäksi se sisältää teoriaa ympäristökasvatuksesta ja käytännön vinkkejä sekä tehtäviä sen toteuttamiseen.

Asiasanat
arkeologia
asutus
eläimet
eläimistö
historia
hyönteiset
kallioperä
kansallispuisto
kasvillisuus
kivilajit
kulttuurimaisema
lajit
linnut
luonto
luontokeskukset
maaperä
maatalous
maatiaisrodut
metsänhoito
metsät
metsätyypit
nisäkkäät
ojitus
opetus
Opetusmateriaalit
oppaat
oppimisprosessi
osallisuus
perinnemaisema
retkeily
suojelualueet
suot
tehtävät
tutkimus
vanhat metsät
vesistöt
ympäristökasvatus
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi