Materiaalin julkaisija
Kuvaus

Riskien keskellä -kokonaisuus tutustuttaa 12 maailmassa ajankohtaisesti vaikuttavaan riskiin. Sen avulla voidaan käsitellä ilmastonmuutoksen seurauksia, konflikteja, humanitaarisia kriisejä ja pakolaisuutta sekä näiden taustalla olevia ilmiöitä. Oppimateriaali sopii käytettäväksi yläkoulussa ja lukiossa sekä soveltuvilta osin alakoulun yläluokilla. Visuaalinen Riskien keskellä -kokonaisuus sisältää runsaasti karttoja, infografiikkaa, animaatioita, kuvia ja videoita.

Asiasanat
AIDS
animaatio
biologia
Ebola
globaalikasvatus
hirmumyrskyt
historia
HIV
humanitaarinen apu
humanitaarinen kriisi
ilmastonmuutos
kansainvälinen apu
kansainvälinen yhteisö
kansainvälinen yhteistyö
kehitysyhteistyö
kolera
konfliktit
kuivuus
kuva
luonnonilmiöt
Luonnonkatastrofit
maanjäristykset
maantiede
maantieto
malaria
pakolaisuus
Punainen Risti
riskien kartoitus
terveys
tilastografiikka
tsunamit
tulvat
vapaaehtoisjärjestöt
vapaaehtoistyö
video
yhteiskuntaoppi
ympäristö
ympäristökasvatus
Julkaisumuoto
  • Sähköiset tehtävät / pelit
  • WWW-sivusto
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi