Materiaalin julkaisija
Tekijät
Piesala Pirjo
Julkaisuvuosi
2009
Kuvaus

Kirja suomalaisesta puunjalostusteollisuudesta. Sisältää kuvauksen metsistä ja niiden käyttöä ohjaavista tekijöistä. Lisäksi selvitetään puun rakennetta ja ominaisuuksia sekä kerrotaan metsänhoidon ja puunkorjuun keinoista tuottaa halutunlaista puuta. Kirjassa tuodaan esille myös puun käytön ilmastovaikutuksia. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti yläkoulun ja toisen asteen opettajille taustamateriaaliksi ja tietojen päivitykseen. Kirja käy myös puu- ja metsäalan opiskelijoille. Saatavilla maksuton pdf-versio sekä maksullinen painotuote. Painetun kirjan hinta: 8 €/kpl + postituskulut. Opettajalle yksi kappale on maksuton.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • Tilattava materiaali
Kieli
  • suomi