Materiaalin julkaisija
Tekijät
Halttunen Johanna, Lehtinen Kimmo
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus

Tehtävä soveltuu yläkouluun ja lukioon, ensisijaisesti fysiikan oppiaineeseen. Sen voi toteuttaa myös fysiikan, maantiedon ja historian monialaisena tehtävänä.

Tutkimuskohteena on omassa lähiympäristössä sijaitsevat portaat. Tehtävämalli ohjeistaa mittauksiin ja havaintoihin fysikaalisista suureista työ ja teho. Kentältä kerätyt havainnot kirjataan tehtävämonisteeseen. Historian ja maantiedon osalta tehtävässä etsitään tietoa portaiden käytöstä ennen ja nyt erilaisia tietolähteitä apuna käyttäen. Kaikki tulokset tallennetaan PaikkaOpin interaktiiviselle kartta-alustalle.

Julkaisumuoto
  • kartta-alusta
  • Muu
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi