Takaisin hakuun
Materiaalin julkaisija
Kuvaus

Öljyonnettomuustyössä tutustutaan ympäristökatastrofiin
simuloimalla öljyonnettomuutta laboratorio­olosuhteissa.
Vadista tulee meri ja oppilas saa taitella foliosta oman
tankkerinsa, joka törmää lopulta kivikkoon. Sen jälkeen
aletaan torjua mereen valunutta öljyä eri tavoin. Työ
soveltuu erityisen hyvin ensikosketuksiksi kemiaan. Sen
sisältö on keskeistä paitsi kemian, niin myös
ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Aihe on aina
ajankohtainen ja hyvin tärkeä. Työssä lähestytään
öljyonnettomuutta tutkimuksellisesti.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin