Nykysuon käsikirja -- Jakso 5. Miten soita ennallistetaan?

Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus

Videolla kerrotaan, miten luonnon hyvinvointiin oikeasti vaikuttavaa ennallistamistyötä tehdään. Videokuvaa ja piirroksia yhdistelevän sarjan avulla pyritään antamaan koululaisille monipuolinen käsitys suoluonnosta: soiden eläin- ja kasvilajistosta, soiden suojelusta ja käytöstä, ojitettujen soiden ennallistamisesta sekä soiden kulttuuriperinnöstä.

Asiasanat
ennallistaminen
luonnontila
luonto
ojitetut suot
soidensuojelu
suot
Julkaisumuoto
  • Video
Kieli
  • suomi