Nykysuon käsikirja -- Jakso 4. Ennallistaminen

Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus

Videolla kerrotaan soiden ennallistamisesta ja niiden suojelusta. Videokuvaa ja piirroksia yhdistelevän sarjan avulla pyritään antamaan koululaisille monipuolinen käsitys suoluonnosta: soiden eläin- ja kasvilajistosta, soiden suojelusta ja käytöstä, ojitettujen soiden ennallistamisesta sekä soiden kulttuuriperinnöstä.

Asiasanat
elinympäristö
ennallistaminen
hiilivarastot
kansallispuistot
luonnon monimuotoisuus
luonnonpuistot
metsähanhi
Natura 2000
ojitus
riekko
soidensuojelu
suot
Julkaisumuoto
  • Video
Kieli
  • suomi