Nykysuon käsikirja -- Jakso 1. Miten paljon maailmassa on soita?

Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus

Video käsittelee mm. Suomen suotyyppejä, soiden määrää ja syntyä sekä kasvillisuutta. Videokuvaa ja piirroksia yhdistelevän sarjan avulla pyritään antamaan koululaisille monipuolinen käsitys suoluonnosta: soiden eläin- ja kasvilajistosta, soiden suojelusta ja käytöstä, ojitettujen soiden ennallistamisesta sekä soiden kulttuuriperinnöstä.

Asiasanat
aapasuot
elinympäristö
kasvillisuus
keidassuot
korvet
lähteiköt
letot
luhdat
luonnontila
nevat
rahkasammalet
rahkaturve
rämeet
saraturve
suot
suotyypit
turve
Julkaisumuoto
  • Video
Kieli
  • suomi