Materiaalin julkaisija
Tekijät
Sipari Pinja
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus

Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa sen, että elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Tällä tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä kaikkineen: sekä lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, eri lajien runsautta että elinympäristöjen monimuotoisuutta. Tässä artikkelissa monimuotoisuuden merkitystä tarkastellaan erityisesti ruoantuotannon ympäristöjen ja puutarhojen näkökulmasta. Vaikka ihmisten määrän kasvaessa viljelyyn tarvittavien alueiden määrä kasvaa ja eliöstö usein myös yksipuolistuu, on olemassa monia toimenpiteitä, joilla ruoantuotantoympäristöjen monimuotoisuutta voidaan turvata.

Asiasanat
biodiversiteetti
ekosysteemipalvelut
maanviljely
maatalous
monimuotoisuus
puutarhakasvatus
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi