picture_as_pdf

Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?

Materiaalin julkaisija
Kuvaus

Puhdas vesi on terveyden elinehto ja täten myös yksi
tärkeimmistä luonnonvaroista. Puhtaan veden saanti on
meille arkipäiväinen asia, mutta laajemmin tarkasteltuna
noin 470 miljoona ihmistä elää vakavasta veden pulasta
kärsivillä alueilla. Myös jäteveden käsittelyssä tulee olla
tarkkana. Saastunut vesi vahingoittaa sekä ihmisiä että
ympäristöä.
Tällä sivustolla tarkastellaan, miten jätevettä voidaan
puhdistaa. Lisäksi sivulta löytyy työohje aiheen
ongelmalähtöiseen käsittelyyn. Työohjeesta on
tehty myös video.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • Video
Kieli
  • suomi