Takaisin hakuun
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus

Niityt ovat perinnebiotooppeja, joiden kasvi- ja hyönteislajisto on pitkään jatkuneen laidunnuksen ansiosta monimuotoista. Laidunnuksen päätyttyä niittyjä on hoidettava, jotta niityn lajisto säilyisi monimuotoisena. Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke on julkaissut selkokielisen esitteen, joka kertoo miten niittyjä hoidetaan.

Esitteestä on julkaistu neljä kieliversiota: suomi-englanti, suomi-arabia, suomi-farsi, suomi-somali

Julkaisumuoto
Soveltuvuus oppiaineisiin