Takaisin hakuun
Materiaalin julkaisija
Kuvaus

Mainoksista runoiksi -työpajassa (kesto noin. 90 min) tutustutaan mainontaan, vastamainoksiin ja runokieleen. Työpajan tarkoituksena on kasvattaa mainoslukutaitoa, käsitellä mainoksissa vaiettuja asioita sekä nivoa yhteen mainonnan ja runouden kieltä. Lisäksi työpajan osallistujat pääsevät muotoilemaan mainoskieltä uudelleen runotaiteeksi. Työpajarunko soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille, esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, kuvataiteen, elämänkatsomustiedon tai maantieteen opetukseen.

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin