picture_as_pdf

Luontopäivät hyvinvointia edistämässä. Esimerkkejä Air-hankkeessa toteutetuista luontopäivistä.

Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus

Raporttiin on koottu tietoa Oulun seudulla toteutetun Air-hankkeen mielenterveyskuntoutus- ja syrjäytymisen ehkäisy -osiossa järjestetyistä luontopäivistä. Tutkimuksen osoittavat, että luonnolla ja luonnossa liikkumisella on lukuisia positiivisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Luontopäivien myötä haluttiin pilotoida luonnon hyödyntämistä osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Luontopäivien kohderyhmänä olivat Oulun Dilakonissalaitoksen kuntoutusprojektit Tsemppi, Huusko ja Kitu. Myöhemmin mukaan tuli myös projekti Starttipaja.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi