picture_as_pdf

Linnuston tila Suomessa

Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus

32-sivuiseen raporttiin on koottu viime vuosien seuranta- ja tutkimustieto linnuston muutoksista ja muutosten syistä. Raportissa esitellään myös tärkeimmät toimenpiteet, joilla linnuston väheneminen voidaan pysäyttää eri elinympäristöissä.

Julkaisu on tiivis, yleistajuinen ja runsaasti kuvitettu. Se sopii esimerkiksi kurssitöiden taustamateriaaliksi .

Raportti on laadittu yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Asiasanat
elinympäristöt
linnusto
linnuston tila
linnut
luonnon monimuotoisuus
luonnonsuojelu
luonnontila
pesimälinnusto
populaatiot
raportti
Suomen linnut
uhanalaiset eläimet
uhanalaisuus
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • e-Kirja
  • Kirja
Kieli
  • englanti
  • suomi