picture_as_pdf

Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus

E-kirja sisältää tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia liittyen kulttuuri-identiteetin merkitykseen kotoutumista tukevan kasvatuksen näkökulmasta. Kirja antaa tärkeää tietoa kaikille lasten ja nuorten asioiden parissa työskenteleville kulttuuri-identiteetin merkityksestä huomioiden maahanmuuton ohella Suomessa jo pitkään asuneet vähemmistöt. Tämän kirjan avulla kasvattajia ja muita lasten ja nuorten parissa toimivia halutaan kannustaa huomioimaan kulttuuriset oikeudet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuuriperintökasvatuksen rooli yhä moninaistuvassa Suomessa.

Asiasanat
aikuisuus
aistit
arvokasvatus
arvot
elämänkaari
elämäntapa (tyyli)
erilaisuus
etninen identiteetti
historia
identiteetti
integraatio -- Eurooppa
kansainvälisyys
kansainvälisyyskasvatus
kansallinen identiteetti
kantaväestö
kasvattajat
käyttäytyminen
käyttäytymismallit
kehitys
kieli
kokemukset
kotimaa
kotouttaminen
koulutus
kulttuuri
kulttuuri-identiteetti
kulttuuriperintö
kulttuuriperintökasvatus
lapset
lapsuus
leikit
luontoympäristö
maahanmuuttajat
maahanmuutto
maailmankuva
monikulttuurisuus
monimuotoisuus
murteet
muuttoliike
nationalismi
nuoruus
pedagogiikka
perheet
perinteet
politiikka
romanit
romanit -- kulttuuri
ryhmät
saamelaiset
saamelaiskulttuuri
samaistuminen
sanaton viestintä
sopeuttaminen
sosiaalinen identiteetti
suomalaiset
suomalaisuus
suomi
suvaitsevaisuus
syrjäytyminen
tavat
tottumukset
tunteet
uskonnot
Vähemmistöryhmät
vuorovaikutus
yhteiskunta
yhteisöllisyys
yksilö
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • e-Kirja
  • Muu
Kieli
  • suomi