Takaisin hakuun
picture_as_pdf

Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus

E-kirja sisältää tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia liittyen kulttuuri-identiteetin merkitykseen kotoutumista tukevan kasvatuksen näkökulmasta. Kirja antaa tärkeää tietoa kaikille lasten ja nuorten asioiden parissa työskenteleville kulttuuri-identiteetin merkityksestä huomioiden maahanmuuton ohella Suomessa jo pitkään asuneet vähemmistöt. Tämän kirjan avulla kasvattajia ja muita lasten ja nuorten parissa toimivia halutaan kannustaa huomioimaan kulttuuriset oikeudet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuuriperintökasvatuksen rooli yhä moninaistuvassa Suomessa.

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin