picture_as_pdf

Kolin kansallispuiston luontopolut - Paimenen polku - Reittiopas

Materiaalin julkaisija
Tekijät
Sihvonen Kirsi, Kullberg Sami, Lovén Lasse
Julkaisuvuosi
2006
Kuvaus

Opas esittelee Kolin kansallispuiston Paimenen Polkua (2,6 km), joka keskittyy erityisesti lehtoihin, puihin ja metsäkasvillisuuteen. Opetuspolku ja sen 12 opastaulua on suunniteltu koulujen ja luonnonharrastajien käyttöön. Opastustauluissa on myös englannin, saksan ja venäjän kielen kieliversiot. Reittiopas sekä sitä täydentävät opettajan ja oppilaiden aineistot helpottavat Kolilla vierailevien leirikoulujen ja ryhmien retkivalmisteluja ja muutoinkin edistävät Kolia koskevan tutkimustiedon siirtoa luontomatkailijoiden käyttöön. Kolin kansallispuiston tarkoituksena on edistää ympäristökasvatusta ja luonnonharrastusta.

Asiasanat
harmaaleppä
hieskoivu
hirvi
humus
jäkälät
järjestyssäännöt
käävät
kallioimarteet
kallioperä
kangasmetsät
karhunsammalet
karukkokankaat
kaskeaminen
kasvillisuus
kasvupaikkatekijät
kenttäkerros
koivut
Kolin kansallispuisto
kuivahkot kankaat
kuivat kankaat
kuusi
lehdot
lehtokuusama
lehtomaiset kankaat
lehtopähkämö
lehtotyypit
luonnon monimuotoisuus
luonnonsuojelualueet
luonto
luontopolut
maaperä
mänty
metsä
metsäekosysteemit
metsähaapa
metsäkasvillisuus
metsälaitumet
metsätyypit
mustakonnanmarja
mustikka
muurahaiset
näsiä
oppaat
pahkat
pakurikääpä
pensaskerros
pihlaja
podsolimaannos
pohjakerros
puut
puutuotteet
rapautuminen
rauduskoivu
ruskomaa
sammalet
siirtolohkareet
taulakääpä
tuoreet kankaat
uhanalaiset lajit
ympäristökasvatus
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi