Kevään tähti -pedagoginen ulkopeli

Materiaalin julkaisija
Kuvaus

Pelin tarkoituksena on löytää pelialueelta kaikki kevään kasvit (5–7 kappaletta). Sen
jälkeen etsitään vielä kevään erikoiskasvi eli kevään tähti, joka viedään pelin
johtajalle kotipesään. Pelissä harjoitellaan muun muassa kasvilajintunnistusta,
kasvien kasvutekijöitä ja opettajan valitsemia muita opeteltavia taitoja, vaikkapa
kertotaulua.

Asiasanat
alkuopetus
esiopetus
havainnointi ja aistiminen
kevät
lähiluonto
lajintuntemus
luontokasvatus
luontoliikunta
metsä
metsäretki
ympäristökasvatus
Julkaisumuoto
  • Opetusväline
  • Sähköiset tehtävät / pelit
Kieli
  • suomi