Materiaalin julkaisija
Kuvaus

Tämä lehtinen on tarkoitettu opettajille ja siinä on kuvattuna
lukion kemian opetukseen sopivia sisältöjä paperin
ominaisuuksista, mahdollisuuksista ja valmistuksesta
kestävän kehityksen näkökulmasta, sekä esitetty aiheesta
tutkimuksellisia oppilastyöesimerkkejä. Tarkoituksena on vastata tarpeeseen tukea oppilasta
käyttämään kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja
kestävän kehityksen edistämisessä sekä osallistuttaessa
luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun
ja päätöksentekoon paperiteollisuuden kontekstissa.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi