picture_as_pdf

Kestävä kasvatus - kulttuuria etsimässä

Julkaisuvuosi
2013
Kuvaus

E-kirja käsittelee kulttuuri-identiteettiin, kulttuurisiin oikeuksiin, kulttuurin muutokseen sekä kulttuuriperintöön liittyviä näkökulmia. Teoksessa kirjoittavat 36 asiantuntijaa pureutuvat artikkeleissaan kulttuurisesti kestävän kehityksen keskeisiin teemoihin ja lukujen välissä on myös kysymyksiä lukijan pohdittavaksi. Teoksessa kerrotaan myös, mitä kulttuurisesti kestävä kehitys tarkoittaa kasvatuksen näkökulmasta ja esitellään Kulttuurin vuosikello -verkkomateriaali, joka on laadittu päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille kulttuurisesti kestävän kasvatuksen tueksi.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • e-Kirja
  • Muu
Kieli
  • suomi