picture_as_pdf

Kasviruudut metsäkouluretkellä, Suon kasvillisuus Kauhanevalla, Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto

Tekijät
Männistö Kalle
Julkaisuvuosi
2022
Kuvaus

Kasviruutujen avulla selvitetään kasvillisuutta ja kasvillisuuden eroja erityyppisissä ympäristöissä. Kasvillisuus on erilaista eri tyyppisillä soilla. Mäntyvaltaisella rämeellä menestyvät eri kasvit kuin avoimella nevalla ja kuusikkoisessa korvessa. Maastotyössä selvitetään Kauhanevan suokasvillisuutta ja kasvillisuuden muutoksia eri tyyppisillä suon osilla. Työssä tutustutaan kasviruutujen kasvien ja puiden runkolukujen laskemiseen. Kasvien laskeminen parantaa kasvilajituntemusta. Lajistoa lasketaan kasviruuduilla muutaman oppilaan ryhmissä. Laskenta kehittää kasvilajintuntemusta.

Asiasanat
ekologiset ja ympäristöön liittyvät ilmiöt
elämyspedagogiikka
geokohde
geopark
kansallispuisto
Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto
kokemuksellinen oppiminen
kotiseutukasvatus
Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark
Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark
luonnonmaisema
luonto
luonto-opetus
luontokasvatus
luontokohde
maisema
paikallisuus
ryhmätyö
seikkailukasvatus
UNESCO
ympäristönlukutaito
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi