picture_as_pdf

Kasviruudut metsäkouluretkellä, Kasvillisuuden erot Lauhanvuoren rinteellä, Lauhanvuoren kansallispuisto

Tekijät
Männistö Kalle
Julkaisuvuosi
2022
Kuvaus

Kasviruutujen avulla selvitetään kasvillisuutta ja kasvillisuuden eroja erityyppisissä ympäristöissä. Lauhanvuoren rinteen ylä- ja alaosien kasvillisuus eroaa merkittävästi toisistaan. Maastotyössä selvitetään kasvilajiston eroja eri kasvupaikoilla. Lajistoa lasketaan kasviruuduilla muutaman oppilaan ryhmissä. Laskenta kehittää kasvilajintuntemusta.

Asiasanat
ekologiset ja ympäristöön liittyvät ilmiöt
elämyspedagogiikka
geokohde
geopark
kansallispuisto
kokemuksellinen oppiminen
kotiseutukasvatus
Lauhanvuoren kansallispuisto
Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark
Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark
luonnonmaisema
luonto
luonto-opetus
luontokasvatus
luontokohde
maisema
paikallisuus
ryhmätyö
seikkailukasvatus
UNESCO
ympäristönluku
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi