Takaisin hakuun
picture_as_pdf

Kasviruudut metsäkouluretkellä, Kasvillisuuden erot Lauhanvuoren rinteellä, Lauhanvuoren kansallispuisto

Tekijät
Männistö Kalle
Julkaisuvuosi
2022
Kuvaus

Kasviruutujen avulla selvitetään kasvillisuutta ja kasvillisuuden eroja erityyppisissä ympäristöissä. Lauhanvuoren rinteen ylä- ja alaosien kasvillisuus eroaa merkittävästi toisistaan. Maastotyössä selvitetään kasvilajiston eroja eri kasvupaikoilla. Lajistoa lasketaan kasviruuduilla muutaman oppilaan ryhmissä. Laskenta kehittää kasvilajintuntemusta.

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin