Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus

Sivustolla on tietoa Itämeren nykytilasta. Suomessa on tehty aktiivista työtä Itämeren suojelemiseksi jo useiden vuosikymmenten ajan. Suojelutoimista huolimatta esimerkiksi alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on edelleen uhattuna.

Asiasanat
hajakuormitus
happikato
itämeri
järvet
levät
luonnon monimuotoisuus
meret
merieläimistö
meriensuojelu
murtovesi
pistekuormitus
rakkolevä
rehevöityminen
simpukat
suolapitoisuus
tutkimus
vesiekosysteemit
vesien saastuminen -- meret
vesiensuojelu
vesistöt
Julkaisumuoto
  • Äänite
  • Video
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi