Materiaalin julkaisija
Tekijät
Sipari Pinja
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus

Ihmiset ovat aiheuttaneet ilmastonmuutoksen yhteisellä toiminnallaan ja yhteistoiminta on myös ainut tapa ratkaista ongelma. Yksittäisten ihmisten kulutusvalinnoillakin on merkitystä, mutta vielä ratkaisevampaa on ihmisjoukkojen yhdessä tekemät päätökset esimerkiksi energiantuotantomuodoistamme ja kaavoituksesta. Yhteiskuntaopin opetus onkin hyvin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri yhteiskuntaopin näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.

Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi