Materiaalin julkaisija
Tekijät
Sipari Pinja
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus

Kaikki elinkeinot vaikuttavat ilmastonmuutokseen jollakin tavalla, joko sitä aiheuttaen, sitä ratkaisten tai molempia. Siksi ilmastovaikutusten ymmärtäminen ja kyky soveltaa niitä omaan työhön ovat nykymaailmassa osa jokaisen ihmisen työnkuvaa. Ilmastonmuutos liittyy myös siihen mitä syömme, missä asumme ja miten liikumme. Oppilaanohjaus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri oppilaanohjauksen näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.

Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi