picture_as_pdf

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Tekijät
Reija Mikkola-Patriarca, Iitu Kiminki, Noora Ketolainen
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushankkeen työpajoissa perehdytään Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin – erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin. Keskiössä ovat etelän ja pohjoisen väliset kytkökset, oikeudenmukaisuuskysymykset, suurten globaalien haasteiden aiheuttamat tunteet ja reaktiot sekä niiden vieminen toiminnaksi. Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ympäristöreportterit -videoprojekti, joka toteutetaan Siemenpuu -säätiön etelän hankekumppaneiden tuottamien videomateriaalien pohjalta.

Oppimiskokonaisuuden voi ottaa käyttöön tilaamalla kouluvierailun tai itsenäisesti valmiiden tuntisuunnitelmien ja materiaalien avulla. Kokonaisuuteen on hyvä varata aikaa vähintään kolme pitkää oppituntia. Kouluvierailuja on tarjolla tammi-maaliskuussa 2020 pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Ne ovat tilattavissa verkkosivuilta syksystä 2019 alkaen.

Voit myös poimia lyhyempiä tehtäviä materiaalipankistamme ja räätälöidä juuri teille sopivan kokonaisuuden!

Julkaisumuoto
  • kouluvierailut
  • Muu
  • Sähköiset tehtävät / pelit
  • Video
  • WWW-sivusto
Kieli
  • englanti
  • suomi