Materiaalin julkaisija
Tekijät
Sipari Pinja
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus

Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen historia on vielä melko lyhyt ja se on sisäänkirjoitettuna teollisen vallankumouksen, kulutusyhteiskunnan nousun ja energiapolitiikan historiaan. Menneiden tapahtumien ymmärtäminen auttaa meitä hahmottamaan nykytilannetta paremmin ja antaa vinkkejä siitä, millaisia päätöksiä tulisi tehdä paremman tulevaisuuden luomiseksi. Historian opetus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri biologian näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.

Asiasanat
antroposeeni
energiapolitiikka
historia
ilmastokasvatus
ilmastonmuutokset
ilmastonmuutos
ilmastopolitiikka
kansainvälinen politiikka
kansalaisyhteiskunta
teollinen vallankumous
yhteiskunta
ympäristöliikkeet
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi