Materiaalin julkaisija
Tekijät
Pinja Sipari
Kuvaus

Biologian opetus on merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa. Sen keskeisin anti ilmastokasvatuksessa on opettaa, miten muuttunut ilmasto vaikuttaa elämään maapallolla, sekä opettaa ja harjoitella biologian taitoihin liittyviä keinoja ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri biologian näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.

Asiasanat
biologia (oppiaineet)
hiilen kierto
ilmastokasvatus
ilmastonmuutokset
ilmastonmuutos
kasvihuoneilmiö
luonnon monimuotoisuus
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi