Takaisin hakuun

Kirje metsänomistajille - Pölymetsä-hanke

Liitemateriaalit
Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2022
Lyhyt kuvaus
Pölyttäjien määrän romahtaminen on viime vuosina huolestuttanut ympäri maailmaa. Suomessa pölyttäjiä on tutkittu kohtalaisen paljon maatalouteen ja viljelyyn liittyen, mutta metsissä elävät pölyttäjät ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena eli Pölymetsä -hankkeessa nostetaan metsäpölyttäjien huomioiminen osaksi talousmetsien luonnonhoitoa. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa METSO -ohjelmaa, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.
Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin