Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2008
Kuvaus

Sivusto ja video kertovat harjuista ja niillä vallitsevasta luonnosta. Kookkaimpien harjujen laet kohoavat 70-80 metriä ympäristöään korkeammalle. Erityisesti vesistöalueen poikki kulkevat harjut ovat maiseman kannalta merkittäviä. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.

Asiasanat
hämeenkylmänkukka
harjut
jääkausigeologia
kangasvuokko
kasvillisuus
liikenne
linnut
luonnonsuojelu
luonto
maa-aines
metsät
petolinnut
pöllöt
supat
tiet
tikat
valkoselkätikka
vuokot
Julkaisumuoto
  • Video
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi