Materiaalin julkaisija
Tekijät
Suomen luontokeskus Haltian luontokasvattajat
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus

Koulujen siirryttyä etäopetukseen koronaepidemian takia, Haltian luontokoulu tarjoa opettajille vinkkejä, tehtäviä ja valmiita materiaaleja etäopetukseen luontokoulun teemojen mukaisesti. Tehtävien kohderyhmä on 5.-9.-luokat.
Retkeilytaitoihin liittyviä materiaaleja löytyy mm. jokamiehenoikeuksista, retkieväistä, kerrospukeutumisesta ja karttamerkeistä.
Metsäluontoon ja luonnon monimuotoisuuteen liittyen löytyy materiaaleja mm. keväthavainnoinnista, puulajeista, luontopoluista, lahopuista ja ötököistä.
Lintujen kevääseen liittyen löytyy materiaaleja muun mm. lintujen laulusta, pesinnästä ja muutosta.

Asiasanat
etäopetus
etäopiskelu
etätehtävät
eväät
havainnointi
jokamiehenoikeudet
kerrospukeutuminen
kevät
lahopuut
linnut
linnut -- äänet
linnut -- muutto
luonnon monimuotoisuus
luontopolut
maapuut
metsäluonto
pesintä
pihat
puistot
puulajit
puut
retkeily
selkärangattomat
suunnitelma
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • ruotsi
  • suomi